Název poplatku nebo odměny Výše poplatku
Poplatek za posouzení úvěru ZDARMA
Poplatek za vypracování smluvní dokumentace ZDARMA
Poplatek za správu účtu ZDARMA
Poplatek za výpis z úvěrového účtu ZDARMA
Poplatek za platbu s chybným variabilním symbolem ZDARMA
Poplatek za předčasné splacení úvěru (nesmí být větší než součet úroků do konce trvání smlouvy) ZDARMA
Poplatek za mimořádnou splátku úvěru ZDARMA
Poplatek za zaslání
1. upomínky
každé další upomínky
 
200 Kč
200 Kč
Poplatek za ukončení smlouvy z důvodu případu porušení 5 % z celkové dlužné částky vázané k úvěru, minimálně však 500 Kč
Poplatek za ukončení smlouvy úvěru ZDARMA

V případě vzniku přeplatku po úhradě úvěru do výše 85 Kč Bohemia Energy Finance tento přeplatek nevrací, a to z důvodu administrativní náročnosti a nehospodárnosti. Nedoplatky do částky 85 Kč BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o. nevymáhá.