Bohemia Energy Finance poskytuje neúčelové spotřebitelské úvěry, které jsou určené primárně pro klienty skupiny Bohemia Energy, a to až do výše 600 000 Kč s maximální délkou splatnosti 120 měsíců – bez jakýchkoliv měsíčních poplatků nebo poplatku za uzavření smlouvy. Primárně tyto úvěry slouží k financování nákupu vybavení domácností.

Nabízíme vám:

 • neúčelové spotřebitelské úvěry
 • konsolidace půjček
 • jednoduché a srozumitelné podmínky
 • bez zbytečných poplatků
 • možnost předčasného splacení celého úvěru nebo uhrazení mimořádné splátky zdarma

Financovaná částka

Minimální: 10 000 Kč
Maximální: 600 000 Kč
Částky po pěti tisících do 200 000 Kč, dále po deseti tisících.

Použitá metoda úročení je 30/360 a všechny úvěry se začínají úročit 30 dní před první splátkou úvěru.

Délka trvání úvěru

Minimální: 12 měsíců
Maximální: 120 měsíců (dle zvolené varianty úvěru)
Smlouva může být uzavřena pouze na počet splátek: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 a 120.
Čerpání úvěru: bezhotovostní, na účet klienta
Periodicita splácení:
měsíční

Příklady úvěrů / splatností / splátek

Výše úvěru Doba splatnosti v měsících
12 24 36 48 60 72 84
15 000 Kč 1383 757 550 449 390    
30 000 Kč 2765 1515 1100 899 779 702  
50 000 Kč 4610 2525 1840 1496 1299 1169 1081
100 000 Kč 9075 4899 3520 2835 2435 2170 1989
150 000 Kč 13610 7344 5280 4252 3650 3255 2979
200 000 Kč 18149 9797 7035 5669 4868 4340 3979

 Reprezentativní příklad splácení:

Úvěr ve výši 10 000 Kč, výše měsíční splátky 260 Kč, splatnost 60 měsíců, úroková sazba 19,1% a RPSN 20,72% při 1. splátce za 35 dní ode dne uzavření úvěrové smlouvy, celková částka zaplacená klientem 15 600 Kč.

Co budete potřebovat k uzavření úvěrové smlouvy?

Úvěrová smlouva může být uzavřena s osobou starší 18-ti let.

Doklady potřebné k uzavření úvěrové smlouvy:

 • platný občanský průkaz
 • výpisy z běžného účtu za poslední 1 – 3 měsíce (dle výše poskytovaného úvěru)
 • osoby s příjmy ze závislé činnosti dokládají Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti na formuláři BEFIN (žádosti o úvěr 50 000,- Kč a více)
 • pokud je mzda vyplácena v hotovosti dokládají se 3 Výplatní pásky
 • důchodci dokládají Důchodový výměr – Invalidní či starobní důchod (pokud je důchod vyplácen v hotovosti, požadujeme ústřižky složenek)
 • příjemci renty dokládají Výměr renty (pokud je renta vyplácena v hotovosti, požadujeme ústřižky složenek)
 • podnikatelé dokládají Daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období

V případě produktu konsolidace půjček je dále třeba:

 • doložení úvěrových smluv/vyčíslených zůstatků úvěrů/splátkových karet apod. ke konsolidovaným úvěrům pro přípravu dokumentu Seznam závazků

Od žádostí na 200 000,- Kč a více vyžadujeme Spolužadatele (pokud v rámci domácnosti figuruje další dospělá osoba s uznatelným příjmem).

Další specifické doklady:

 • cizí státní příslušníci potřebují doklad o Povolení k trvalému pobytu v ČR
 • ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo požadovat některé z dalších dokladů potvrzující bonitu žadatele a informace uvedené v žádosti

Na poskytnutí úvěrových produktů BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o. není právní nárok.

V případě zájmu o půjčku nás prosím kontaktujte na naší zákaznické lince 220 000 600 nebo emailem na info@befin.cz, kde se s vámi domluvíme na konkrétním postupu.